Wat is krachtige communicatie? Als alles klopt. Als er sprake is van interne consistentie en het gebeurt vanuit een gemeenschappelijk idee. Dat zien we bij teksten terug in keuzes rondom aanspreekvorm en tone-of-voice, maar ook in de inhoud. Zaken als de correspondentie - bijvoorbeeld in mailtemplates - worden daarbij nog wel eens vergeten. En dat is jammer! Want de manier waarop je met kandidaten communiceert, bepaalt voor een heel groot deel hun ervaring. Die positief én negatief kan zijn.

Ik bewerk jouw correspondentie op een manier die een prettige indruk maakt. Van uitnodiging tot afwijzing. Zodat kandidaten zich, ongeacht de uitkomst, gerespecteerd en gewaardeerd voelen.

Hoe werkt het?

Je begint met het invullen van het aanvraagformulier.

Ik bel je daarna zo snel mogelijk op om afspraken te maken.

Je stuurt mij via de mail je complete set correspondentie.

Je ontvangt van mij een voorstel voor het herschrijven, inclusief de kosten.

Ik herschrijf de teksten en stuur ze aan je terug.

Na eventuele correcties krijg je de definitieve set.

Zo kun je op een plezierige manier met kandidaten communiceren!